Chỉ báo Better Volume

20 / 06 / 2022 - 20:14
 0
Chỉ báo Better Volume

Chỉ báo Volume đại diện cho một biểu đồ thể hiện số lượng hoặc khối lượng giao dịch được thực hiện trên thị trường tài chính trong một khoảng thời gian nhất định (thường là hình nến). Nó có thể hỗ trợ bạn trong việc nhận định xu hướng của thị trường và góp phần hình thành một hệ thống giao dịch hiệu quả, thậm chí volume còn có thể hỗ trợ bạn trong việc dự đoán trước những biến động của thị trường từ 2-3 ngày.
Khối lượng Giao dịch còn có thể cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh thị trường, thị trường có hỗ trợ cho một xu hướng giá hay không. Mối quan hệ tương đối giữa giá hiện tại và khối lượng giao dịch sẽ cho biết mức độ quan tâm của trader đến thị trường. 
Khối lượng giao dịch lớn trong khi giá tăng là một chỉ báo tốt nhất cho thấy mức độ quan tâm đang tăng. Trong khi đó khối lượng giao dịch nhỏ đồng nghĩa với mức độ quan tâm thấp và khả năng làm giá giảm. Khối lượng giao dịch cũng thể hiện tính thanh khoản của thị trường và là yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định mua.

Download: Better Volume

Biểu hiện cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow