Dự báo EUR/USD ngày 03/01/2023 vào lúc 2:00PM

Dự báo EUR/USD giảm.

3 / 01 / 2023 - 14:04
 0
Dự báo EUR/USD ngày 03/01/2023 vào lúc 2:00PM

Dự báo EUR/USD giảm tương đối, do giá hình thành Price Action ủng hộ giá down, trong đó có mẫu hình Đầu 2 vai. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Sell.

Biểu hiện cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow