Dự báo EUR/USD ngày 30/12/2022 vào lúc 5:44PM

Dự báo EU tăng tương đối đến tăng mạnh.

30 / 12 / 2022 - 17:47
 0
Dự báo EUR/USD ngày 30/12/2022 vào lúc 5:44PM

Dự báo EUR/USD tăng tương đối, do tín hiệu Price Action ở H1 ủng hộ giá tăng, và tín hiệu MACD ở H4 cũng ủng hộ giá tăng. Khuyến nghị Nhà đầu tư canh Buy.

Biểu hiện cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow