GBP/USD: BOE sắp công bố quyết định

Mô hình đỉnh kép, mô hình nêm tăng ngăn cản đà giảm khi BOE sắp công bố quyết định.

15 / 12 / 2022 - 13:34
 0
GBP/USD: BOE sắp công bố quyết định
  • Phe đầu cơ giá lên của GBP/USD tạm nghỉ ở mức đỉnh kéo dài sáu tháng, ghi nhận những đợt giảm nhẹ gần đây.
  • Mô hình đỉnh kép, mô hình nêm giảm kết hợp với sự thoái lui của chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) thách thức người bán. 
  • Đường trung bình động hàm mũ (EMA) quan trọng ngăn cản xu hướng giảm hơn nữa.

GBP/USD thoái lui khỏi mức đỉnh kéo dài sáu tháng nhưng phe đầu cơ giá xuống tỏ ra thận trọng trước cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của Ngân hàng trung ương Anh (BOE) vào đầu ngày thứ 5. Điều đó nói rằng, cặp GBP/USD ghi nhận đợt giảm hàng ngày đầu tiên trong bảy ngày gần 1,2420, bất chấp đợt thoái lui nhẹ gần đây.

Điều đáng chú ý là các mức đỉnh kép xung quanh 1,2450 và chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) (14) thoái lui báo hiệu rằng phe đầu cơ giá lên GBP/USD sắp dừng.

Điều này có thể hướng cặp GBP/USD về mức tròn 1,2400 trước khi gặp đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 xung quanh 1,2360.

Tuy nhiên, hợp lưu gồm đường trung bình cộng hàm mũ (EMA) 100 và đường hỗ trợ của mô hình biểu đồ giảm nêm tăng hai tuần, gần 1,2315, dường như là một điểm khó phá vỡ đối với phe đầu cơ giá xuống GBP/USD.

Trong trường hợp cặp GBP/USD phá vỡ mức hỗ trợ 1,2315, thì đường trung bình cộng hàm mũ (EMA) 200 gần 1,2255 có thể đóng vai trò là điểm bảo vệ cuối cùng đối với người mua GBP/USD trước khi trao quyền kiểm soát cho phe đầu cơ giá xuống.

Ngược lại, việc phá vỡ thành công mô hình đỉnh kép xung quanh 1,2450 sẽ cần được xác nhận từ đợt tăng rõ ràng vượt qua đường trên của mô hình nêm nói trên, gần 1,2470, để thuyết phục phe đầu cơ giá lên GBP/USD.

Tiếp theo đó, mục tiêu lý thuyết cho các mức đỉnh kép, gần 1,2560, có thể thu hút người mua cặp tiền tệ này trước khi hướng họ đến mức đỉnh của tháng 5 gần 1,2665.

Biểu đồ hàng giờ của GBP/USD

Biểu hiện cảm xúc của bạn?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow